Deelname Millenaar & Van Schaik Transport

Bodegraven, 7 december 2021

Met trots melden wij dat Versluys Groep met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 medeaandeelhouder is geworden van transportbedrijf Millenaar & van Schaik. Versluys en Millenaar & van Schaik zijn al tientallen jaren vaste partners bij het uitvoeren van de asfaltwerken van Versluys. Met deze stap willen wij inspelen op de uitdagingen die ons worden gesteld bij het aannemen en uitvoeren van onze werken op het gebied van duurzaamheid en logistiek.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

BOUWBEDRIJVEN DURA VERMEER, HEIJMANS EN VERSLUYS GROEP EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ GLBN NEMEN TWEEDERDE BELANG IN

MILLENAAR & VAN SCHAIK TRANSPORT

 

OUDE MEER – Het in vervoer van asfalt gespecialiseerde Millenaar & van Schaik Transport krijgt vier nieuwe aandeelhouders: de groep bouwbedrijven Dura Vermeer, Heijmans en Versluys Groep én participatiemaatschappij GLBN. Betrokken partijen hebben dat vandaag bekend gemaakt.

 

De drie bouwondernemingen nemen gezamenlijk een derde van de aandelen en GLBN verkrijgt eveneens een derde van de aandelen van het bijna honderd jaar oude familiebedrijf (140 medewerkers) uit Oude Meer. Algemeen directeur Ad Hoefkens en commercieel directeur Dirk Jan van Schaik houden de overige aandelen (33,3%) en vormen samen met technisch directeur Dick Millenaar (die terug treedt als aandeelhouder) de dagelijkse leiding van het bedrijf.

 

De bouwbedrijven zijn trouwe klanten van het eerste uur van Millenaar & Van Schaik en daarmee voorkeurspartners voor participatie in het transportbedrijf. Beide partijen staan voor de uitdaging de logistiek van het bouwproces verder te verduurzamen met onder meer de inrichting van emissieloze bouwplaatsen en het verder reduceren van de CO2-uitstoot en stikstof van transport en materieel. Tegelijkertijd wordt met de komst van de nieuwe aandeelhouders de continuïteit van Millenaar & Van Schaik en die van het vervoer van asfalt, ook voor derden, gewaarborgd.

Millenaar & van Schaik wil in de transitie van fossiel naar duurzaam transport een vooraanstaande rol spelen en innoveert voortdurend op dit vlak. Naast dat alle vrachtwagens van Millenaar & van Schaik rijden op milieuvriendelijke diesel (HVO) neemt de transporteur volgend jaar als eerste in Nederland tien op waterstof gedreven kiepwagens in gebruik. Daarnaast heeft het in samenwerking met Volvo een nieuwe vijf assige vrachtwagen ontwikkeld die qua afmeting kleiner is maar qua laadvermogen gelijk is aan een traditionele vrachtwagen, wat een positief effect heeft op het milieu.

 

Met de komst van participatiemaatschappij GLBN als aandeelhouder krijgt Millenaar & van Schaik bovendien toegang tot andere markten dan enkel de grond-, weg- en waterbouwsector waarmee beter kan worden gedaan aan risicospreiding.

 

Commercieel directeur Dirk Jan van Schaik is blij met de komst van de nieuwe, financieel sterke aandeelhouders. ‘Niet alleen streven we samen dezelfde doelen na, maar wordt ook de continuïteit van ons transportbedrijf en die van het asfaltvervoer door deze participaties gewaarborgd. Een win win situatie.’

 

Directeur Gijs Naarding namens de groep bouwbedrijven: ‘Van oudsher toont Millenaar & van Schaik zich als een innovatief en meedenkend transportbedrijf. Als bouwers en bouwbranche staan we voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen slechten. We zijn trots dat we dat met deze gerenommeerde partners kunnen doen.’

Directeur Arnold van Dobben namens participatiemaatschappij GLBN: ‘Deelname in Millenaar & van Schaik biedt ons een mooie introductie in de wereld van grond, weg- en waterbouw. Daar liggen veel kansen die we graag samen met deze partners willen pakken en verzilveren.’We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich thuis voelen en in een veilige, gezonde en prettige sfeer hun werk kunnen doen. Beleid, procedures en regels zijn belangrijk, maar waar het natuurlijk vooral om gaat is dat wijzelf - met ons gedrag en gezond verstand – degenen zijn die een veilige werkplek en omgeving voor onszelf en de mensen om ons heen realiseren.

Lees verder>

Uw weg is bij Versluys
in goede handen

Versluys & Zoon is samen met haar dochters en deelnemingen een complete wegenbouwer met alle disciplines in eigen huis. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers het ontwerp, de constructie en de uitvoering van hun infrastructurele werken. Onze expertise op het gebied van onderhoud van asfaltwegen is de basis voor weginspecties en daaraan gekoppeld wegbeheerplannen en meerjarige onderhoudsovereenkomsten.
Lees meer

Verkeerstechniek overal onmisbaar!

Versluys Verkeerstechniek BV zorgt voor een veilige uitvoering van de wegwerkzaamheden. Dit doen wij door het plaatsen, onderhouden en verwijderen van (tijdelijke) wegbebakeningmaterialen. Dé kracht van Versluys Verkeerstechniek is dat wij daadkrachtig en adequaat op acute situaties inspelen. Denk hierbij aan calamiteiten en storingen waarbij in korte tijd een verkeersmaatregel moet worden getroffen.
Lees meer

Nieuws

Ontdek Lynpave®OB op de Infra Relatiedagen

-->-->-->

-->

Bodegraven, maart 2022

Tijdens de Infra Relatiedagen kunt u kennismaken met Lynpave®OB.

Een unieke oppervlakbehandeling met de bewezen eigenschappen van Lynpave.
Deze duurzame innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de beheeropgave.
Er wordt elke dag een presentatie gegeven over dit product. Aanmelden is nu mogelijk.

Lees meer...

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Italiëweg 11 | 2411 NR Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email