Corona Maatregelen

Bodegraven, 17 maart 2020

Coronamaatregelen bij de Versluys Groep


Geachte relatie,

Door middel van dit bericht wil ik u informeren over de maatregelen die wij als bedrijf hebben genomen om de verdere besmetting van personeel en derden door, alsmede de verspreiding van, het Coronavirus te voorkomen.
Voor het Aannemings- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V. en Versluys Verkeerstechniek B.V. geldt met onmiddellijke ingang het volgende:

Administratie, werkvoorbereiding en calculatie
- De kantoorbezetting wordt terugebracht tot 1/3 van het aantal medewerkers, alle afdelingen worden minimaal bezet en er zijn voorzieningen getroffen voor het thuiswerken;
- Offerteaanvragen zullen op de gebruikelijke wijze worden behandeld;
- Facturatie en betalingen zullen op de voor ons gebruikelijke wijze plaatsvinden;
- Bezoek door derden aan het kantoor en/of werkplaats alleen op afspraak;
- Wij verzoeken u alle contacten zo veel als mogelijk digitaal of per telefoon te laten plaatsvinden.

Uitvoering
- Werkzaamheden die geen urgent karakter hebben worden in overleg met de opdrachtgever tot nader order opgeschort;
- Calamiteiten en werkzaamheden die cruciaal zijn voor de projectplanning worden normaal uitgevoerd;
- Uitvoering van verkeersmaatregelen, veilig stellen van bouwlocaties alsmede werkvakken kunt u aan de gebruikelijke contactpersonen opdragen, wel vragen wij u in alle gevallen de afweging te maken tussen noodzaak en risico’s;
- Wij verzoeken u alle contacten zo veel als mogelijk digitaal of per telefoon te laten plaatsvinden;
- Bezoeken door derden aan keten, eetgelegenheden voor de medewerkers en toiletten dienen te worden vermeden.

Werkplaats
- De weegbrug en werkplaats wordt bemenst door één medewerker;
- Onderhoudsopdrachten van derden worden niet in behandeling genomen;
- De aanvoer van freesasfalt en/of teerhoudend asfalt kan doorgaan op de gebruikelijke voorwaarden;
- Leveranciers en vertegenwoordigers alleen op afspraak en melden op kantoor.

Uiteraard hebben wij daarnaast binnen het bedrijf alle voorgeschreven maatregelen genomen op het gebied van hygiëne, vermijden van contacten en alle bijeenkomsten afgelast.
Wij vertrouwen op uw medewerking als opdrachtgever en opdrachtnemer van de Versluysbedrijven, schroom daarom ook niet onze mensen aan te spreken of hun leidingevende te informeren als uw inziens verbeteringen mogelijk zijn.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het directieteam van de Versluysbedrijven.
Patrick van Wijngaarden, Remco Mur en Sylvia van den Berg.

Teus de Wit
Algemeen directeur

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email