Privacy en Cookies

Privacy & Cookieverklaring

De Versluys Groep hecht grote waarde aan de privacy van de klanten en bezoekers van onze website. Om die reden gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen wij deze uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

1. Wie zijn wij
Uw gegevens worden, met in achtneming van het navolgende, verwerkt door de Versluys Groep. De Versluys Groep bestaat uit de volgende vennootschappen:

Versluys Verkeerstechniek B.V.
Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V.
Versluys Multitechnieken B.V.

Onze contactgegevens zijn, waar het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens:
Telefoon: 0172 619 235
Post & bezoekadres: Dammekant 89
2411 CB  Bodegraven
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.versluysgroep.nl
Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens, met in achtneming van het navolgende, door verschillende vennootschappen binnen de Versluys Groep worden verwerkt.

2. Verwerking van uw gegevens
Ten behoeve van het aanbieden en leveren van onze producten en diensten verkrijgen wij persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) onze (potentiële) klanten, leveranciers en relaties. Ook als u contact met ons opneemt of een bezoek brengt aan onze website (www.versluysgroep.nl) verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Deze privacy & cookieverklaring is in al die gevallen van toepassing.
Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:
Aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten
Ten behoeve van het aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten die wij aangaan, verwerken we de volgende persoonsgegevens van de contactpersonen bij onze (potentiele) klanten, leveranciers en/of relaties:
-    voor- en achternaam
-    e-mailadres
-    (bezorg)adres
-    telefoonnummer
-    betaalgegevens.  

Klantenservice / contact
U kunt ons altijd bellen of e-mailen als u vragen heeft over onze producten en/of diensten. Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt met een vraag of verzoek, zal het bericht (inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens samen met de eventueel daarbij gevoegde (persoons)gegevens) uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.
Als u telefonisch contact heeft met ons, kan het zijn dat er (persoonlijke) aantekeningen worden gemaakt van het gesprek. Deze aantekeningen worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.
U dient ervan uit te gaan dat wij de verzonden (e-mail)berichten en de eventueel gemaakte (persoonlijke) aantekeningen bewaren voor zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek.
MODULE NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en nieuws aangaande de Versluys Groep versturen wij nieuwsbrieven. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we uw (voor)naam en e-mailadres.

MODULE CAMERATOEZICHT
Cameratoezicht
In en rondom ons pand  / onze panden in Bodegraven  vindt cameratoezicht plaats. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de aldaar aanwezige personen en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tot beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.
Verwerken sollicitaties
Om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie, positie, project of opdracht te beoordelen, om contact te houden met de kandidaat en voor werving- en selectiedoeleinden (inclusief (medische) keuringen), verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de betreffende kandidaten:
-    naam
-     adres, woonplaats
-     contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
-     geslacht
-     burgerlijke staat
-     CV
-     motivatiebrief
-     resultaten van assessments, psychologische en (eventueel) medische keuringen
-     referenties
-     (kopie) pasfoto
-     gegevens die verzameld worden gedurende het sollicitatietraject als gevolg van de gesprekken met de kandidaat, referent en andere bronnen.

Voornoemde gegevens ontvangen wij direct van de kandidaat of indirect via een door ons ingeschakeld bureau ten behoeve van de werving, selectie, detachering en/of uitzending.
We bewaren de gegevens in principe tot maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure tenzij met de kandidaat andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

3. Rechtsgronden voor verwerking
Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

-    het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en ons;
-    het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
-    voor de behartiging van onze “gerechtvaardigd belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing; en
-    de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4. Bewaren van uw gegevens
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor verwezenlijking van de doeleinden, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we de gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages.
De gegevens die we van u verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen.


5. Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij beschikken over ISO 9001
Zo maken wij bijvoorbeeld voor onze website (zie ook punt 7 van deze verklaring) gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Verder zorgen wij dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze medewerkers zijn gehouden tot geheimhouding. Ook is de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd.
Onze veiligheidsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd en geëvalueerd.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

6. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Wij blijven echter verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

7. Bezoek aan onze website; cookies
Als u onze website (www.versluysgroep.nl) bezoekt, verwerken wij ook persoonsgegevens.
Contactformulier
U heeft de keuze gebruik te maken van het contactformulier op onze website. De (persoons)gegevens die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van onze website zullen uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen en om uw vraag en/of verzoek af te wikkelen. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:
-    naam
-    telefoonnummer (niet verplicht)
-    e-mailadres
-    eventuele overige persoonsgegevens die u zelf invult bij het formuleren van uw vraag of bericht (niet verplicht)
 Plaatsen cookies
Bij elk bezoek van onze website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en onze site te analyseren.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website (en/of video-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke device het bezoek plaatsvindt.

Onderaan deze pagina volgt een overzicht van de cookies die worden geplaatst.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u toestemming vragen om cookies te plaatsen.
Verwijderen en wijzigen van cookies
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.
Hoewel u als bezoeker van onze website de website nog steeds kunt bezoeken als je cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.
Links naar andere websites en social media
Onze website bevat een aantal externe links. Met deze externe links worden door ons geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waar u dan terecht komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Op onze website zijn ook buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

8. Uw rechten
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:
-    of wij uw persoonsgegevens verwerken;
-    de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
-    inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
-    bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
-    aanpassing van uw persoonsgegevens;
-    verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
-    overdracht van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Onze contactgegevens treft u hierboven aan. U ontvangt een reactie binnen 4 weken.
We willen zeker weten dat u écht bent wie u zegt dat u bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is, zullen wij dit gemotiveerd laten weten.
Bent u het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij uw verzoek hebben afgewikkeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op.

9. Wijziging Privacy verklaring
Deze privacy & cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
Datum laatste wijziging: 31 augustus 2018

 

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

Versluys & Zoon BV
Dammekant 89
Postbus 47 | 2410 AA Bodegraven
Tel. 0172-619 235 | E-mail

Versluys Verkeerstechniek BV
Engelandweg 3 | 2411 NS Bodegraven
Postbus 265 | 2410 AG Bodegraven
Tel. 0172-614 097 | E-mail

Van Riemsdijkweg 52 | 3088 HD Rotterdam
Tel. 010-29 29 241 | E-mail

Krommespieringweg 244c | 2141 BR Vijfhuizen
Tel. 023-55 80 829 | E-mail

 Lumièrestraat 9 | 6716 AG Ede
Tel. 0318-25 58 60 | Email